Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบมาด้วย