Get Adobe Flash player

วิธีการใช้งาน NKT MAIL
สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราคือลิงค์
คู่มือVer.1 (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยายภาพ)
 
หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ google เองตามลิงค์
คู่มือVer.1 (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยายภาพ)
 

 

            โครงการฟอนต์(Font)มาตรฐานราชการไทย  ขอให้หน่วยงานราชการแต่ละที่ ติดตั้ง   ฟอนต์สารบรรณ (TH SaraBun PSK) และอีก12ฟอนต์ในการใช้งาน ตอนนี้ Link sipa เสียขอให้ทุกท่านเชิญโหลดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้เลยครับ  http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/   ส่วนวิธีติดตั้งFont แต่ละ OS คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

http://www.cp-hosp.org ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
:: นายแพทย์ศิษฎิคม เบ็ญจขันธ์ ::

ลิงค์สสจ.พิษณุโลก

ลิงค์หน่วยงานกระทรวง

Polls

คุณพึงพอใจเว็บไซต์โรงพยาบาลของเราหรือไม่?