ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานบริการ