โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ