ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา

โพสต์โดย thanaporn » 13 มี.ค. 2018, 11:18

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (๕๑.๙๙.๙ ๙.๙๙
-๘๐๑๕๒๒) จำนวน ๒,๐๐๐ ถุง(1 ลิตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด (ขายส่ง,ผู้
ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sod ium chloride ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐
mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๙๕๓๐) จำนวน ๕๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ
จำกัด (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๑๘ ๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L
bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๙๗๓) จำนวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
(ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for
injection/infusion, ๑๐๐ mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๙๓๔๒) จำนวน ๑๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
V&V ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(131.19 KiB) ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
thanaporn
 
โพสต์: 871
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 เม.ย. 2017, 17:00

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron