ประกาศผู้ชน่ะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์3รายการ51750

ประกาศผู้ชน่ะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์3รายการ51750

โพสต์โดย labnkt54 » 11 ก.ค. 2018, 11:39

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. K๓ EDTA ๒.๕ ml.(Non va cc จุก Vacc) จำนวน ๑๕๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แล็บ
มาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสอง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. K๓ EDTA ๐.๕ ml. จำนวน ๕๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แ อ๊ดวานซ์
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. Clot Activator tube(Non vacc จุก Vacc) จำ นวน ๑๐๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา51750.pdf
(136 KiB) ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
labnkt54
 
โพสต์: 193
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.พ. 2017, 15:38

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron