รายงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์

รายงานจัดซื้อวัสดุการแพทย์

โพสต์โดย thanaporn » 12 ก.ค. 2018, 16:59

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. Endotracheal tube No. ๔.๐ จำนวน ๑๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิค อล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Endotracheal tube No. ๔.๕ จำนวน ๕ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. Endotracheal tube No. ๕.๐ จำนวน ๕ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. Endotracheal tube No. ๗.๕ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิ
คอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. Endotracheal tube No. ๘.๐ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิ
คอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. Foley Catheter No.๑๒ จำนวน ๑๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเ ลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. Foley Catheter No.๑๔ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. Foley Catheter No.๑๖ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัด เลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หมายเหตุ ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้ วันที่ 11 ก.ค. 2561
แนบไฟล์
ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(131.43 KiB) ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
thanaporn
 
โพสต์: 986
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 เม.ย. 2017, 17:00

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron