ประกาศผู้ชน่ะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์6รายการ455977

ประกาศผู้ชน่ะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์6รายการ455977

โพสต์โดย labnkt54 » 11 ม.ค. 2019, 11:49

ประกาศจังหวัดพิษณุโ ลก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. Creatinine Enzyme ๔x๔๐ ml. จำนวน ๕ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๐๖๙.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกสิบเก้าบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Glucose Oxidase ๔x๔๐ ml. จำนวน ๗ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แ ก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๖๖๘.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปด
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. HbA๑c Direct with calibrator ๒x๑๕/๒x๕ ml.) จำนวน ๖ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. Trop-I,CK-MB, Myoglobin with Reader จำนวน ๘ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟ ิร์ม
เมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. UREA ๖x๔๐ ml. จำนวน ๕ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๒๔๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. ชุดน้ำยาตรวจ Electrolyte (Na, K, Cl, CO๒) ๒,๔๐๐ te sts จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา455977.pdf
(141.31 KiB) ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
labnkt54
 
โพสต์: 277
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.พ. 2017, 15:38

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 224 ท่าน

cron