ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภณฑ์มิใชายา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภณฑ์มิใชายา

โพสต์โดย palawee » 14 ก.พ. 2019, 15:30

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. ELASTIC BANDAGE ๒ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๒๐ โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอ ท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ELASTIC BANDAGE ๓ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๒๐ โหล ผู้ได้รับกา รคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. ELASTIC BANDAGE ๔ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๓๐ โหล ผู้ได้รับการคัดเ ลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๙๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. ELASTIC BANDAGE ๖ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๓๐ โหล ผู้ได้รับการคัดเ ลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. GAUZE EYE PAD sterile จำนวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ ริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕.๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. ไม้พันผ้าสำลี (ปลอดเชื้อ) ๕ นิ้ว No.S จำนวน ๓๐๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอ
คอททอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
บ.ไบโอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(135.59 KiB) ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 361
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน

cron