ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภณฑ์มิใชายา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภณฑ์มิใชายา

โพสต์โดย palawee » 14 ก.พ. 2019, 15:30

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. ELASTIC BANDAGE ๒ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๒๐ โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอ ท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ELASTIC BANDAGE ๓ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๒๐ โหล ผู้ได้รับกา รคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. ELASTIC BANDAGE ๔ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๓๐ โหล ผู้ได้รับการคัดเ ลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๙๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. ELASTIC BANDAGE ๖ INCH. ๕ YDS. จำนวน ๓๐ โหล ผู้ได้รับการคัดเ ลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอคอท
ทอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. GAUZE EYE PAD sterile จำนวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ ริษัท ไบโอคอททอน จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕.๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. ไม้พันผ้าสำลี (ปลอดเชื้อ) ๕ นิ้ว No.S จำนวน ๓๐๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไบโอ
คอททอน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
บ.ไบโอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(135.59 KiB) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 259
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน