ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

โพสต์โดย palawee » 14 ก.พ. 2019, 15:44

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. Sprint Plaster SR ๓๑๐ ๓ INCH. จำนวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Sprint Plaster SR ๔๑๕ ๔ INCH. จำนวน ๒ กล่อง ผู้ได้รับกา รคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๘๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. Sprint Plaster SR ๖๑๕ ๖ INCH. จำนวน ๕ กล่อง ผู้ได้รับการคัด เลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ด
สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. เฝือกปูน ๖ นิ้ว จำนวน ๒ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำ กัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. อาหารทางการแพทย์(GENFORMULA)๔๐๐ G. จำน วน ๑๐๐ กระป๋อง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
บ.ซิลลิค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(133.85 KiB) ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 361
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 9 ท่าน

cron