ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

โพสต์โดย palawee » 14 ก.พ. 2019, 15:56

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. AIR WAY NO.๔(๙๐ mm)สีเหลือง จำนวน ๕๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โปรดักส์
นครสวรรค์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๕.๐๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. DISPOS. NEEDLE NO.๒๕๑ ๑/๒ INCH จำนวน ๕๐ กล่อ ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โป
รดักส์ นครสวรรค์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๔.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบสี่บาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. DISPOS. NEEDLE NO.๒๗ ๑/๒ INCH. จำนวน ๓๐ กล่อง ผู้ได้รับการคัด เลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โปรดักส์
นครสวรรค์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒.๔๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. EXTENTION TUBE๑๘ inch จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โปรดักส์
นครสวรรค์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. SCALP VEIN ๒๕G x ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๕๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเ ลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. SILK NO.๑/๐ NO NEEDLE จำนวน ๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. SILK NO.๒/๐ NO NEEDLE จำนวน ๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. SILK NO.๓/๐ NO NEEDLE จำนวน ๓ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๐.๐๐ บาท (แปดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
บ.พีเอ็นโปร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(134.23 KiB) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 361
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 17 ท่าน

cron