ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม

โพสต์โดย Kanchanaporn » 10 เม.ย. 2019, 16:36

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุทันตกรรม(หลอดดูดน้ำลาย,Amalgam carrier,Periodontal equipments) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. หลอดดูดน้ำลาย จำนวน ๖๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๖๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. Amalgam carrier จำนวน ๓ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. Periodontal instruments(Kirkland knife,Orban knife ,Sugarman file,Younger-Good curette,LaGrange scissors,Prichard curette,Molt curette) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. Paper point (Sx๒,Mx๒,Lx๒) จำนวน ๖ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. Acrylic resin for temp crown (powder,solution) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา saliva.pdf
(144.38 KiB) ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
Kanchanaporn
 
โพสต์: 104
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 พ.ย. 2017, 14:01

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน

cron