ประกาศผู้ชน่ะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์3รายการ444000

ประกาศผู้ชน่ะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์3รายการ444000

โพสต์โดย labnkt54 » 11 มิ.ย. 2019, 15:40

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. FT๓(๑๐๐ test) จำนวน ๑๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. FT๔(๑๐๐ test) จำนวน ๑๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก บริษัท เอ็กซ์แล็บ จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. TSH(๑๐๐ test) จำนวน ๑๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ไ ด้แก่ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา444000.pdf
(110.86 KiB) ยังไม่มีการดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา444000.pdf
(110.86 KiB) ยังไม่มีการดาวน์โหลด
labnkt54
 
โพสต์: 244
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.พ. 2017, 15:38

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron