ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

โพสต์โดย palawee » 13 ก.ย. 2019, 18:03

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
๑. ENDOTRACHEAL TUBE NO. ๗.๐ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอส
เซ้นท์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ENDOTRACHEAL TUBE NO. ๗.๕ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอส
เซ้นท์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. ENDOTRACHEAL TUBE NO. ๘.๐ จำนวน ๕๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้
นท์ เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. FOLEY CATHETER NO.๑๒ จำนวน ๒๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิ
คอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐.๐๐ บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. FOLEY CATHETER NO.๑๖ จำนวน ๓๐๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์
เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๕๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. FOLEY CATHETER NO.๑๘ จำนวน ๓๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิ
คอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๕.๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. NG TUBE NO.๑๘ จำนวน ๕๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
(131.06 KiB) ดาวน์โหลด 1146 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron