ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการแพทย์

โพสต์โดย palawee » 13 ก.ย. 2019, 18:09

ดว้ ยจังหวัดพิษณุโลก ไดมี้โครงการ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
จำนวน 1 รายการ ผูไ้ ดรั้บการคัดเลือก ไดแ้ ก ่ หจก. พีเอ็นโปรดักส ์ นครสวรรค์
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,600.00 บาท ( สี่พันหกรอ้ ยบาทถ้วน )
รวมภาษีมูลคา่ เพิ่ม และภาษีอื่นๆ คา่ ขนสง่ คา่ จดทะเบียน และคา่ ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
13.ประกาศผู้ชนะ.pdf
(54.88 KiB) ดาวน์โหลด 711 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน

cron