ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเภสัชกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเภสัชกรรม

โพสต์โดย palawee » 13 ก.ย. 2019, 18:11

ดว้ ยจังหวัดพิษณุโลก ไดมี้โครงการ จัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
จำนวน 1 รายการ ผูไ้ ดรั้บการคัดเลือก ไดแ้ ก ่ บริษัท วิทยาศรม จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 808.92 บาท ( แปดรอ้ ยแปดบาทเกา้ สิบสองสตางค  )
รวมภาษีมูลคา่ เพิ่ม และภาษีอื่นๆ คา่ ขนสง่ คา่ จดทะเบียน และคา่ ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แนบไฟล์
1.ประกาศผู้ชนะ.pdf
(54.81 KiB) ดาวน์โหลด 987 ครั้ง
palawee
 
โพสต์: 390
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2017, 10:28

ย้อนกลับไปยัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน

cron