ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า

โพสต์โดย phattanan » 15 ส.ค. 2018, 19:30

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
2. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 150,0๐๐ บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 สิงหาคม 2561มิถุนายน 2560
เป็นเงิน 142,5๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
4.1 บริษัท โซวิค จำกัด
4.2 บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด
4.3 บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายปรีดี ดิษร นายแพทย์ชำนาญการ
5.2 นางอำภาศรี ศรียศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.3 นางจารุวรรณ ปานเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(หมายเหตุตามไฟล์ pdf.ที่แนบ)
แนบไฟล์
ตารางแสดงวงเงิน-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ.pdf
(41.15 KiB) ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
phattanan
 
โพสต์: 322
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 เม.ย. 2016, 11:11

ย้อนกลับไปยัง ประกาศราคากลาง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron