ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-ซื้อรถ๑๒ที่นั่งครั้ง๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-ซื้อรถ๑๒ที่นั่งครั้ง๒

โพสต์โดย phattanan » 30 ส.ค. 2018, 16:00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
2. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 1,288,0๐๐ บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 สิงหาคม 2561 2560
เป็นเงิน 1,288,0๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายอุปถัมภ์ พูลหน่าย เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
5.2 นายอวบ มีแดนไผ่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
5.3 นายสมพร โรมรัน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
(หมายเหตุตามไฟล์ pdf.ที่แนบ)
แนบไฟล์
ตารางแสดงวงเงิน-ซื้อรถ12ที่นั่งครั้ง๒.pdf
(38.74 KiB) ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
phattanan
 
โพสต์: 322
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 เม.ย. 2016, 11:11

ย้อนกลับไปยัง ประกาศราคากลาง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron