ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง พื้นที่ประมา

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง พื้นที่ประมา

โพสต์โดย phattanan » 31 ต.ค. 2018, 22:51

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 เตียง พื้นที่ประมาณ 4,496 ตารางเมตร
ตามแบบเลขที่ 9073 จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวงเงิน 73,000,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการถอดแบบก่อสร้าง คำนวณ และจัดทำบัญชีแสดง
รายการ ปริมาณงาน ค่าแรงงาน-ค่าวัสดุ และหรือค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่ในวันจัดทำราคากลาง
ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
เงื่อนไขจ่ายเงินล่วงหน้า 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ เป็นเงินทั้งสิ้น 73,321,000.00 บาท
(เจ็ดสิบสามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแบบ ปร.4, ปร.5 (ก), ปร.5 (ข) และ ปร.6
(หมายเหตุตามไฟล์ pdf.ที่แนบ)
แนบไฟล์
แบบ บก.01.pdf
(61.89 KiB) ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
แบบปร.6.pdf
(52.23 KiB) ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
แบบปร.5(ข).pdf
(46.21 KiB) ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
แบบปร.5(ก).pdf
(54.85 KiB) ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
แบบปร.4 แผ่น 20-25.pdf
(490.65 KiB) ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
แบบปร.4 แผ่นที่11-19.pdf
(928.05 KiB) ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
แบบปร.4 แผ่นที่1-10.pdf
(1008.67 KiB) ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ใบปะหน้า ปร.4.pdf
(127.77 KiB) ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
phattanan
 
โพสต์: 322
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 เม.ย. 2016, 11:11

ย้อนกลับไปยัง ประกาศราคากลาง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron