โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย ดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงาน (งานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ