ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ