• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home


กิจกรรมของชมรมรักสุขภาพนครไทย เดือนตุลาคม  เดินวิ่งปั่นให้ใจไปด้วยกันครั้งที่ 18 รำลึกถึงพ่อหลวง  


6 ปีที่ท่านได้จากไป เราจะสานต่อเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่พ่อหลวงได้ตั้งใจทำมาตลอด 

กิจกรรมเพื่อสุขภาพและเพื่อสังคมของชมรมรักสุขภาพนครไทย ครั้งที่ 18 นี้เราจะกลับมาจัดกันที่หนองทอง 

หลังจากออกกำลังกายตามแนวทางที่เราถนัดไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเสร็จแล้ว

ทานอาหารร่วมกัน จากนั้นเราจะปลูกต้นไม้ ต้นแผ่บารมี เสริมจากที่เราปลูกเมื่อ 3 ปีที่แล้ว  บางต้นก็ตายไป 

บางต้นก็ไม่ค่อยจะงอกงามสักเท่าไหร่  เราจะปลูกต้นใหม่เสริมและก็จะใส่ปุ๋ยต้นเดิมๆด้วย


ทางชมรมรักสุขภาพได้เตรียมต้นแผ่ยารมีไว้จำนวน 20 ต้น ปุ๋ยคอกจำนวน 30 กระสอบปุ๋ย  ไว้ให้ทุกท่านช่วยกันนำไปปลูกและบำรุงดิน


ท่านสามารถที่จะนำต้นดอกไม้ที่บ้านมาปลูก ด้วยก็ได้นะครับ เช่น ต้นทองอุไร   หรือ ไม้คลุมดิน  ไม้ดอกต่างๆ

นำจอบเสียมมาด้วยก็ดีใหญ่เลย เหมือนทุกครั้งครับกิจกรรมดีๆฟรี  หรือท่านที่มีใจศรัทธาก็ทำบุญบริจาคลงกล่องรับบริจาคตามแต่ท่านจะ ช่วยเหลือ  


หรือจะอุดหนุนซื้อเสื้อของชมรมรักสุขภาพนครไทย edition ปี 2022 

ลิงค์ลงทะเบียนที่นี่

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย