• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประากาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูก้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานจิตเวชและยาเสพติด)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานจิตเวชและยาเสพติด), พนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช)

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย