• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thHome ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 - 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวัน และเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-25 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (วัน เวลา และสถานที่สอบ)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา

ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย