• 0nogift67.png
  • 1.1nogift67.png
  • 1.2nogift67.png
  • 1.3nogift67.png
  • 1nogift67.png
  • 2nogift67.png
  • 3.1nogift67.png
  • 3.2nogift67.png
  • 3nogift67.png
  • 4nogift67.jpg

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสุภาพร  ปรางค์เจริญ

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

ส่งบทความ

งานรับส่งหนังสือ สารบรรณกลาง

เบอร์โทร : 055-389060 ต่อ 153
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
saraban-nktcph@nktcph.go.thวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

Home ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (พยาบาลวิชาชีพ-นักกายภาพบำบัด-นักเทคนิคการแพทย์-ผู้ช่วยพยาบาล)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประากาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล)

ประกาศผลสอบ พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายผลสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูก้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานจิตเวชและยาเสพติด)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานจิตเวชฯ), พนักงานบริการ (งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานจิตเวชและยาเสพติด), พนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 - ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานจิตเวชและยาเสพติด) จำนวน 2 อัตรา
 - ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช) จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (3 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน), ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน), ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (7 ตำแหน่ง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 - 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (4 ตำแหน่ง)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน
- พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
- นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิแพทย์แผนจีน) 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวัน และเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

ประกาศผลสอบ นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (9 อัตรา)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-25 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

Smart Hospital

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้รับบริการ

     บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ


          แจ้งเตือนการนัดหมาย