เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ผลงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขานครไทย

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ รพร.นครไทย นำโดย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ

alt

สารคดีพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับประชาชน

เดิน-วิ่ง ให้ใจไปด้วยกัน เทิดไท้องค์ราชัน

นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็พระยุพราชนครไทย และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ให้ใจไปด้วยกัน เทิดไท้องค์ราชัน โดย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น.


ทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561


พิธีตั้งเสาเอกเสาโท อาคาร ICU

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รวมพิธีตั้งเสาเอกเสาโท อาคาร ICU.และห้องผ่าตัด 3 ชั้น วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.59 น.


กิจกรรมเดิน-วิ่งระดมทุน "วิ่งให้ใจ ไปด้วยกัน"

กลุ่มต้นกล้า อาสาสองแคว กิจกรรมเดิน-วิ่งระดมทุน "วิ่งให้ใจ ไปด้วยกัน" เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เรือนแพประชุมกรรมการมูลนิธิ รพร. สาขานครไทย

ประชุมกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขานครไทย ครั้งที่ xx/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์


สรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิปี 2560

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย