การจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

เข้าระบบสมาชิก

Home ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่อยู่:
เลขที่ 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65120
ประเทศไทย

โทรศัพท์: โทรศัพท์ 055-389060 , 055-389061
แฟกซ์: Fax 055-389015

ข้อมูล: คุณสามารถติดต่อกับเราโดยตรงทางอีเมล์ โดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มด้านล่าง โดยที่โรงพยาบาลจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ