เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Knowledge Management board :KM


ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ผลงานกิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ คบส.


อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาชีวอนามัย

คณะกรรมการอาชีวอนามัย จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาชีวอนามัยในบุคลากรที่มีความเสี่ยงบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน วันที่ 12 กันยายน 2561ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

นครไทยฟ้าใหม่ ใจยึดมั่น รวมพลัง สร้างสรรค์วันเลิกเหล้า

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำบลห้วยเฮี้ยจัดกิจกรรมกลุ่มสัญจรและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านสัมพันธ์

และวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตำบลนครชุมจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลนครชุม

alt

กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน

alt

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน ณ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ตำบลเนินเพิื่ม อำเภอนครไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมเสริมพลังงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2561 รพร.นครไทยรับการตรวจเยี่ยมจาก ทีมเยี่ยมเสริมพลัง เรื่อง การดำเนินงานเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วนแบบบูรณาการalt

โครงการอบรม Green & Clean Hospital

alt

วันที่ 15-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย และ รพ.สต.ในอำเภอนครไทย เรื่องการดำเนินงาน Green & Clean Hospital และอาชีวอนามัยในสถานพยาบาล 

ซ้อมแผนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

alt

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เข้าร่วมโครงการซ้อมแผน "น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม" ณ ตำบลบ่อโพธิ์

ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย

alt

เดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ทำการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานของโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง ป้องกันการเป็นโรค ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตรวจเยี่ยมหน่วยด่านหลัก ด่านรอง อำเภอนครไทย

alt

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 คปสอ.โดย นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย และนายทวิช เพ็งสลุด สาธารณสุขอำเภอนครไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยด่านหลัก ด่านรอง ที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตอำเภอนครไทย

รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนครไทย เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ร่วมกิจกรรมขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ในการรณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยจัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตำบลนครไทย ไปจนถึงวัดเนินเพิ่ม ตำบลเนิ่นเพิ่ม

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย