มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home การติดต่อโรงพยาบาล แผนที่โรงพยาบาล
GPS Location
17.092547, 100.830269

Google Map Link: https://goo.gl/maps/8XiCrxbkXFP2


เลขที่ 111 หมู่ 7 ถนนอุดรดำริห์


ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย

จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65120

โทรศัพท์ 055-389060 , 055-389061

Fax 055-389015 , TAX ID: 0994-0001-2935-1

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย