มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ประมูลภาพวาดสีน้ำ ของอาจารย์ช่อทิพย์ จันทรา


กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน

alt

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน ณ โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ตำบลเนินเพิื่ม อำเภอนครไทย

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และมีทักษะในการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการท้องในวัยเรียน ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเนินเพิ่ม


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย