มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน


Knowledge Management board :KM

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home

ทีมศัลยแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำโดย พญ.สนทรา ปิ่นอนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม นพ.กวี อิงศรีวรกุล และทีมวิศวกรจาก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก เดินทางมาเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลเคสยาก วางระบบการรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลและห้องผ่าตัด ร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย


สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น


สรุปข้อมูลการเงินการคลัง และแผนธุรกิจLink Facebook รพร. นครไทย


แอพพลิเคชั่นคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วย

           แจ้งเตือนระบบคิวออนไลน์


          แจ้งเตือนการนัดหมาย