มูลนิธิ รพร.สาขานครไทยขอเชิญร่วมปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล


เข้าระบบสมาชิก

Home ประกาศ ประชาสัมพันธ์

สารจากผู้อำนวยการ

  • covid19 nktcph boss1.png

รับบริจาคเงินสมทบทุนพัฒนาห้องพิเศษ

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณวรเพชร อิ่มประพันธ์ตรี และครอบครัว  ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนพัฒนาห้องพิเศษ ให้กับโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท  โดยมีนายแพทย์ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์ ผู้อำนวยการ รพร.นครไทย และเจ้าหน้าที่ รพร.นครไทย เป็นผู้รับมอบ

alt

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


ข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้

Link Facebook รพร. นครไทย