Home ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบรายงานคุณภาพโรงพยาบาล