Home ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ, พนักงานซักฟอก, พนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง), ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ